She live is love street...

Тэр бүсгүй хайрын гудамжинд амьдардаг...

Би эргэж ирлээ...

Яг нэг жилийн дараа би эргэн ирлээ...Сэтгэлийг эрхэмлэгч хүн бүрт зориулнаа...

(Нийт: 49)